fbpx

GDPR – Allmänna dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 ersatte GDPR den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Förordningen blir direkt lag i alla EU:s medlemsländer och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU. Du som användare av Summera Support är personuppgiftsansvarig över de registrerade personuppgifter som du samlat in och behandlar i Summera Support. Summera Support är personuppgiftsbiträde och har det tekniska och organisatoriska ansvaret.

I systemet finns personuppgifter lagrade i:

 • Ärenden
 • Kundkort
 • Användare
 • Kontaktregister
 • Logg

Insamling av personuppgifter
Standardfunktioner omfattande godkännandeprocess för anmälare kommer tillgängliggöras för följande insamlingsområden:

 • Formulär/Blanketter (sänds in av anmälare/kund)
 • Manuellt (insamling från systemanvändare)
 • E-post (Skickas av anmälare/kund)
 • API (där denna metod används och triggas av anmälare/kund)

Registerutdrag
Rätten till registerutdrag hanteras enklast genom att du exporterar ut en rapport med förekomst av personuppgifter och vart de finns lagrade.

Radera personuppgifter
Vill du inte längre behandla personuppgifter och vill ta bort den registrerade i programmet finns det två (2) sätt att gå tillväga.

 • Manuellt Personuppgifter raderas enligt rapport med förekomst av personuppgifter.
 • Automatiskt med regelverk Personuppgifter raderas enligt villkor, regelverk kan omfatta tidsperioder och vilka delar som ska raderas.

Observera att ärenden där personuppgifter är förekommande i allmänt beskrivande texter, oavsett var den förekommer i ett ärende, kan medföra manuell handpåläggning då inte generellt all text raderas.

Läs mer på vår undersida om dataskyddsförordningen