fbpx

Effektiv produktuppföljning och kundsupport

  • Garanti & Reklamation
  • Service
  • Produktsupport
Reklamationssystem - garantier - Service Management

Presentationsvideo Speltid: 5 min 20 sek

Presentationsvideo Speltid: 5 min 20 sek Reklamationssystem - garantier - Service Management

Förenkla er produktsupport och service

För företag med produktsupport och fältpersonal är Summera Support en värdefull lösning. Snabbare ärendehantering, bättre resursplanering och spårbarhet ger er nöjdare kunder.

1. Allt utgår från produkten

Ett ärende kan vara en felanmälan, garantiregistrering, reklamation eller ett planerat återkommande serviceärende. Till varje ärende kopplas produkten där ni enkelt kan se tidigare ärenden m.m. Kunder kan följa varje enskilt ärende eller få en överblick av alla ärenden i kundportalen.

2. Ärendet planeras och utförs

Personal på kontoret tilldelar lämplig utförare av ärendet oavsett om det är administrativ personal eller tekniker. Med smarta planeringsvyer samt kartfunktioner förenklas planeringen. Tekniker kan rapportera direkt till kontoret och till kund från sin mobil.

3. Avslut och återrapportering

Ärendet slutförs och eventuell servicerapport och annan dokumentation lagras i ärendet och blir tillgänglig för kunden. Nästa gång ett ärende uppstår på samma produkt kan ni snabbt se tidigare ärenden. Få insikter med lättillgänglig statistik. Skicka NKI-undersökning till kunder. Koppla Summera till ert ekonomi- eller ERP-system.

Få försprång med smarta funktioner

Resursplanering

Resursplanering

Få full koll på era tekniker i kalender med liggande resursvy. Denna funktion uppskattas av företag med många servicetekniker.

Produktregister

All data om era produkter samlade i ett sökbart register. Lagra egna attribut, dokument och skapa återkommande serviceunderhåll. Koppla en eller flera produkter till ett ärende.

Smarta dokument

Redigerbara PDF-mallar för era ändamål, som t.ex. igångkörningsprotokoll, servicerapport och kvalitetskontroll. Spara smidigt dina ändringar och dela färdiga dokument med dina kunder.

Underleverantör

Skicka jobb till underleverentörer

Med enkelhet kan ni tilldela ett ärende er underleverantör som inte behöver en egen inloggning utan kan sköta allt via denna modul.

Riktigt nöjda kunder

Genom vårt system får era kunder bättre översikt av sina ärenden, samtidigt som ni upplever ökad struktur och får nöjdare kunder.

Nöjda kunder

Vi finns här för er!

Vi utvecklar ständigt vårt system med hjälp av era insikter och önskemål, tillsammans strävar vi mot att vara bäst.

Ladda fler