fbpx

Funktioner i Summera Support

Säkerhet

Hög säkerhet gör att
ni kan känna er trygga

Datatrafik från och till Summera Support är krypterad enligt branschstandard. Stöd för tvåfaktorsinloggning (BankID, Google Authenticator) samt Single-Sign-On via AzureAD (Office365)

Kanaler

Ärenden skapas via
flera olika kanaler

Formulär på er hemsida, kontroll av er E-postlåda (t.ex. Office365 / Gmail / POP3), direkt i systemet, mobilgränssnitt, Softphone, API, kundportal, QR-koder samt Outlook plugin

Snabb drift

Blixtsnabbt
och driftsäkert

Glöm bort allt som har med uppdateringar, konfigurering och hårdvara att göra. Allt ligger tryggt i molnet i Sverige hos världens största och mest driftsäkra leverantör

Webb- och mobilanpassat

Kom åt er ärendehantering var du än befinner dig i världen oavsett typ av enhet. Fungerar i webbläsare, läsplatta och mobiltelefon.

2-vägskommunikation

2-vägskommunikation

Skriv uppföljningar i ärenden till era kunder och låt kunderna svara direkt in i ärendet! Via ärendelänken kan kunderna följa sitt ärende.

Kontaktregister

Använd kontaktregistret när en kund ringer in ett ärende så sparar ni tid. Ni klan enkelt söka på alla fält i kontaktregistret och data kan också hämtas från tidigare ärenden.

Statistikmodul

Många standardrapporter men även möjlighet att skapa egna rapporter. Grafiska dashboardrapporter samt kraftfulla excelrapporter.

Aviseringar

Skicka e-post samt SMS både till era kunder och användare. Få pushnotiser i telefonen när något sker i ett ärende eller när ett nytt anländer.

Bifoga filer

Bifoga filer

Varje ärende kan ha flera bifogade filer och kan laddas upp av er eller kunden. Ni kan både ha filer som kunden ser och interna som enbart är för systemanvändarna.

Resursplanering

Åtgärdsdatum

Ställ in åtgärdsdatum för ärenden och prenumerera på dessa i t.ex. Outlook, Gmail eller inbyggda kalenderappen i telefonen. Varje händelse visar grundläggande info om ärendet och innehåller direktlänkar för öppning.

Checklista

Skapa checklistor till ärenden, punkterna kan sedan checkas av handläggare och om ni vill även kunderna. Det går även att skriva en kommentar till en checkpunkt samt skapa ärenden direkt ute på fältet om avvikelse upptäcks.

Återkommande ärenden

Skapa ärenden automatiskt efter helt dynamiska tidsintervaller på t.ex. specifika dagar i vecka eller månad samt kvartals och årsvis. Kan användas för t.ex. ronderingar eller brandskyddskontroller.

Ifyllbara PDF:er

Ladda upp era PDF-mallar, dessa kan fyllas i direkt i webben både från dator och telefon och sparas allt eftersom utan att behöva spara ner filen lokalt. Kan även fyllas i av kunder och bifogas till ärenden.

Makron

Skapa kraftfulla makron som automatiserar ert ärendeflöde! Funktionen kan hämta data från ärenden till t.ex. mail eller SMS samt även byta t.ex. status eller prioritet om det händer något i ett ärende.

PDF-filer

Generera dokument

Vi kan skapa exakt dom dokument ni efterfrågar som sedan genereras från ärendeinnehåll. Dessa dokument kan även innehålla artikelregistreringar i ett ärende för t.ex. offert eller fakturaunderlag.

Underleverantör

UL-modul

Låt era underleverantörer / underentreprenörer få tillgång till vissa ärenden som dom ska hantera utan att vara en systemanvändare. Från denna modul kan UL t.ex. kvittera ärendet och skriva uppföljning.

Kundundersökning

Skicka ut undersökning i samband med stängning av ärende där kunden kan ge sina synpunkter på utfört arbete. Även enklare undersökningar med skala 1-5 (sur/glad gubbe) som visas direkt i mailet kan skapas.

Kartposition

Med vår smarta funktion kan ni se ärenden på en karta, automatiskt hämtning av GPS-koordinater baserat på adress. Det finns även möjlighet att i formulär öppna upp för att kunna välja position direkt på karta.

Anläggningsregister

Koppla på vår modul för objektregister där ni kan spara mer detaljerad information om era objekt och skapa automatiska rutiner för t.ex. serviceingrepp och se tidigare åtgärder som är utförda.

Gallringsfunktion

Följ dataskyddsförordningen (GDPR) med bl.a. funktion för automatisk gallring/radering. Ni kan själva ställa in tidsgräns, ärendeurval och vad som ska hända. Läs mer »

API

Bygg egna funktioner via vårt REST API. Vi kan med enkelhet även specialanpassa de anrop som ni är i behov av utan dyr utvecklingskostnad. Få svar via API i JSON, CSV eller XML.

BankID

Kunder kan skriva under valfria filer med BankID. Även möjligt att ställa in så inloggning måste ske för att visa ärende eller för inloggning i systemet. Vi är återförsäljare till BankID och kan erbjuda er eget certifikat. Läs mer »

Fortnox

Överför bl.a. kunder och artiklar. Artiklarna blir tillgängliga i Summera med rätt pris (går även bra att manuellt ange pris för t.ex. generella materialartiklar). Överförda order eller faktura sparas i varje ärende. Läs mer »

Visma

Synkronisera kunder och artiklar från Visma samt skapa faktura samt order och ni kan välja vilken info från ärenden som ska komma med som textrader. Summera Link installeras lokalt hos er och sköter all kommunikation. Läs mer »

Outlook-plugin

Vår outlook-plugin aktiveras via Office Store, med den kan ni skapa ärende av valfritt mail och redan i Outlook ställa in rätt kund, kategori m.m. Summera kan sedan automatiskt skicka tackmail till kunden från systemet.

Excelrapporter

Exportera data från Summera Support till excel med nödvändiga kolumner. Vi kan bygga in beräkningar (t.ex. hur lång tid ett ärende tog att stänga eller hur lång tid innan första uppföljning) samt pivotrapporter.

Office365

Övervaka e-postlåda från Office365, mail blir automatiskt ärenden i Summera Support och innehåll kan analyseras. Visa bokningar av ärenden i din kalender via Internetkalender (ical) som enkelt kan läggas in i Office365.

Uniguide

Bemanna er felanmälan/kundtjänst genom att anlita vår samarbetspartner Uniguide. Summera Support och Uniguides system är integrerade och kan kommunicera med varandra. Läs mer »

Ladda fler