fbpx

Uniguide serviceanmälan och kundtjänst

 

Genom att använda Uniguides serviceanmälan och/eller kundtjänst ökar fastighetsbolag och förvaltare tillgänglighet och servicegrad gentemot sina hyresgäster. Uniguide har mångårig erfarenhet av att arbeta med flera av Sveriges största fastighetsbolag. Tjänsterna fungerar dygnet runt och året om och är skalbara och kundanpassade. Genom att kombinera Summera Support med Unigudes tjänster optimerar fastighetsbolag sin förvaltning.

 

Service- och felanmälan

 • Svarar på inkommande samtal avseende fel- och serviceanmälan.
 • Vid behov registrerar felanmälningar i kundens ärendehanteringssystem.
 • Bedömer om ärendet är av akut eller inte och därefter vidta åtgärder i enlighet med ert prioriteringsunderlag.
 • Ringa tekniker eller er jour för att säkerställa att akuta ärenden hanteras enligt rutin. Akuta ärenden överlämnas alltid personligen till nästa led i kedjan.
 • Hanterar felanmälan via e-post och återkopplar till anmälaren.
 • Vid behov bevakar inkomna ärenden via web eller applikation i direkt i ert system, för att säkerställa att ärenden åtgärdas även på yttertider/helger.
 • Om kunden önskar ingår möjligheten att hyresgästen tar bilder med sin telefon för bättre dokumentation och ökad lösningsgrad.
 • Har ditt företag inget nummer så bistår vi med 010-nummer som ni kan kommunicera ut till era kunder/hyresgäster.
 • Har ditt företag fler avdelningar? Vi kan även agera växel dagtid och säkerställa att samtalet hamnar till rätt person eller funktion. Ett telefonnummer flera tjänster.

 

Kundtjänst

 • Administration i kundens fastighetssystem.
 • Ekonomisk administration, ex. import av inbetalningsfiler gällande swish-, bankgiro- och/ eller postgiroinbetalningar etcetera.
 • Digitala utskickstjänster via e-post eller sms.
 • Utskickstjänster via post. För större utskick samarbetar vi med tryckeri.
 • Vid behov eller efter beställning, personliga uppföljningssamtal till era kunder i kundtjänstrelaterade ärenden eller tillfälliga projekt (ex. via NKI-undersökningar)
 • Kundtjänst är tänkt att komplettera eller i vissa fall helt ersätta era befintliga lösningar.
 • Vår vision är att inte bara vara er leverantör – utan samarbetspartner i kommunikationsfrågor.
 • Har ditt företag inget nummer så bistår vi med 010-nummer som ni kan kommunicera ut till era kunder/hyresgäster.
 • Har ditt företag fler avdelningar? Vi kan även agera växel dagtid och säkerställa att samtalet hamnar till rätt person eller funktion. Ett telefonnummer flera tjänster.

 

Om Uniguide

Uniguide grundades 1999 på Gotland och har utvecklats från att vara ett traditionellt callcenter till att idag vara ett tjänsteförsäljande konsultföretag inom kommunikation och teknikutveckling. Uniguide utvecklar och förvaltar system- och programvara.

Vår kärnverksamhet är “kundtjänst” i bred bemärkelse där vi i huvudsak arbetar mot fastighetsbranschen. Vi hanterar årligen nära 100 000 samtal för våra fastighetskunder.

Våra drygt 30 medarbetare på våra kontor i Visby och Eskilstuna arbetar med kunder i hela landet. Uniguides tjänster är tillgängliga dygnet runt och året om.

Kontakt

Kontakta någon av våra medarbetare eller läs mer på www.uniguide.se

Sebastian Hoas, affärschef, 0733 29 05 54 eller sebastian.hoas@uniguide.se

Andreas Sjöberg, vd, 0767 67 64 41 eller andreas.sjoberg@uniguide.se