Serviceärenden exempelflöde

Serviceärenden skapas

Kunder samt arbetsställen (i detta exempel adresser) lagras i systemet. Via serviceföretagets webbsida ges kunden tillgång till specifika formulär för serviceanmälan, avvikelser, beställningar m.m.
Kunden kan, vid t.ex. en kvalitetskontroll, på plats scanna en QR-kod som innehåller all grundläggande information om ett specifikt uppdrag (som t.ex. adress och uppgifter till kontaktperson) samt skriva en avvikelsetext.
Serviceärenden kan också skapas via funktionen återkommande ärenden och då genereras uppdragen enligt schema och tilldelas per automatik till rätt personal hos serviceföretaget.

Uppdraget hanteras av servicepersonal

Oavsett hur ett ärende skapas levereras det till ansvarig person på serviceföretagets sida vilket innebär att en säker åtgärdshantering aktiveras för varje ärende, personalen kan delas upp i olika ansvarsområden som t.ex. kunder, adresser och kategorier. Uppdragen kan även tilldelas en grupp av användare.
Via systemets externa funktioner ges serviceföretagets kunder också möjligheten att på ett smidigt sätt ha en god kontroll över sina ärenden, dessutom kan kompletterande information läggas till både av kunden och serviceföretaget, all information ligger samlad på ett ställe. Skriver kunden en uppföljning blir ansvarig person notifierad om detta.

Via Summera Supports webbgränssnitt eller mobilgränssnitt kan användarna med enkelhet hantera alla serviceärenden dem är tilldelade. Under hela ärendeförloppet ändrar användarna status på ärendet så kunderna kan följa vart i processen ärenden befinner sig, dyker frågeställningar upp kan personalen med enkelhet föra en direkt tvåvägskommunikation med rätt ansvarig ärendeskapare hos kunden utan att behöva blanda in andra parter.

Används material eller reservdelar för det specifika ärendet kan användarna registrera artiklar direkt i varje ärende, dessa artikelregistreringar kan sedan av administrativ personal exportera till en excelrapport, artikelregistreringar kan också automatisk generera en order i ett ekonomisystem.

 Statistik

Statistik serviceärenden

Via Summera Supports statistikmodul kan serviceföretaget med hjälp av grafiska rapporter ta ut statistik på t.ex. antal ärenden på varje adress och vilka kategorier serviceärenden är skapade på.