• Scanna QR-kod
  • Formulär öppnas
  • Ange uppgifter
  • Skicka

Höjdpunkter

App store - Google play

Hämta hem en QR-kod läsare från App store (iPhone/iPad) eller Google play (Android), installera och börja scanna.

Innehåll

I en QR-kod kan data lagras och när kunden scannar koden kan t.ex. serienummer, portnummer eller annat vara ifyllt så slipper kunden detta och ni får rätt information.

Filuppladdning formulär

Genom att direkt kunna aktivera enhetens kamera kan anmälaren/kunden direkt lägga till bilder i ett ärende.