Smidigare väg till ett godkänt/kvitterat dokument

Kvittering

Kvitteringsmöjligheten tillgängliggörs för mottagande part via portal där mottagare/kund kan följa sitt ärende.

Kod

Mottagare/kund erhåller en slumpgenererad kod via SMS som de använder när de kvitterar t.ex. en offert.

i

Dokument/Filer

Denna funktion omfattar ”filer” så ni kan producera vilka varianter ni vill bilder/order/offerter m.m.