Filmer - Ärendehantering med Summera Support

Expandera rubrikerna för att se respektive film. Endast den första filmen innehåller ljud.
Grundgenomgång av Summera Support

Övergripande film som visar systemets olika delar samt vilka möjligheter som finns.

Effektivisera med Summera Support

Arbeta effektivare med Summera Support ärendehantering.

Ärenderegistrering på hemsida

Exempel på formulär som implementeras på hemsida för enkel ärenderegistrering. Formuläret är automatiskt kopplat till ärendehanteringssystemet Summera Support.

Användningsområden för felanmälan med QR-kod

Med scanning av QR-kod blir det mycket enkelt för era användare/kunder att skapa felanmälan. Användningsområdena är obegränsade men här tar vi upp två praktiska fall då det skulle underlätta. Exempelvis kan man skicka med serienummer eller annan information om objektet som felanmäls.

Skapa återkommande ärende

Du kan välja att ärenden skapas i systemet per automatik med dynamiska inställningar. Du kan också ange start- och slutdatum för varje återkommande ärende och även tilldela en handläggare direkt från funktionen.

Hantering av aviseringar

Aviseringsmodulen kan skicka ut som e-post samt SMS. Denna funktion kan även per automatik delegera ärenden till systemanvändare samt avisera om detta. Filtreringen sker på kund/kategori/klass.

Bifoga bild till ärende från smartphone

Visning av filuppladdningsfunktionen i iPhone, filer som laddas upp kommer man givetvis också åt från vanliga systemgränssnittet. Även från telefonen kommer man åt alla filer som finns i ett ärende oavsett vart man laddat upp dom.

Ändra svarsmail individuellt per formulär

För varje formulär i Summera Support kan ni skapa ett eget svarsmail som går ut till kunderna som registrerar ärenden.

Registrera ärende från mobiltelefon, hämta GPS-position

Ni kan välja att aktivera hämtning av position i samband med att ärenden registreras från mobiltelefoner, t.ex. från iPhone, Android eller Windows Phone. Denna funktion kan användas av både era kunder men också när fältpersonal skapar ärenden.

Rapporter i excel som genereras av Summera Support

Denna film visar SLA-rapporter men rapporterna kan utformas efter alla behov och visa just det ni är intresserade av. Alla ärendedata kan användas i rapportmodulen och flera inställningsmöjligheter finns.

Prenumerera på åtgärdsdatum för ärenden i Outlook

Du kan från Summera Support exportera alla åtgärdsdatum med klockslag till en iCal-fil som du sedan kan lägga in i din Outlook. Kalenderposterna uppdateras automatiskt när du gör ändringar i Summera Support.