fbpx

Arbeta med underleverantörer

Arbeta med underleverantörer

När ni behöver involvera samarbetspartners/underleverantörer finns funktion där ni enkelt tilldelar ärenden/order. Funktionen kräver inget eget systemanvändarkonto och är begränsad till det viktigaste funktionerna för att kunna slutföra uppdraget. Varje ärende får en unik länk som inte bara innehåller aktuellt uppdrag utan även andra pågående uppdrag som är tilldelat samma UL.

Vi bygger funktionsknappar för t.ex. kvittering av uppdrag och avslutande av uppdrag. Som standard finns även möjlighet för UL att kommunicera med er som systemägare eller öppna upp så dom kan kommunicera direkt med kund.

Från UL-länken går det också bra att bocka av punkter i checklistan eller ladda upp bilder och andra filer till ärendet.