fbpx

Demokonto

Få tillgång till eget demokonto

Under uppbyggnad – Skriv i ärendet vilket demokonto ni behöver

Inledningsvis beskrivs systemets hierarki, d.v.s. hur ärenden sorteras.
Vanligast genereras ärenden från formulär, e-post eller schema för vidare åtgärd av systemets benämning Hanteras av eller Hanteras av grupp. Hanteras av kan t.ex. vara en tekniker som åtgärdar ett fel med platsbesök eller en Handläggare som hanterar ett ärende administrativt. Nedan benämning Extern part avser primärt underentreprenör eller leverantör.
Då ett demokonto inte helt kan återspegla alla förutsättningar rekommenderar vi en distansgenomgång där vi kan visa er hur ett flöde kan se ut för t.ex. ett ärende eller order och hantering av dessa. Hitta en passande tid för en distansgenomgång.

Fastighetsservice-Förvaltning Kvarter -> Adresser
Anmälan från fastighetsägare eller boende hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.

Internsupport Verksamhet -> Frågetyp
Anmälan från personal som hanteras av egen personal eller extern part för åtgärd.

Drift & Underhåll Kund -> Leveransadress
Anmälan från fastighetsägare eller boende hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.

Bygg Bes.anm-Felanmälan Projekt -> Adresser
Besiktningsanmärkningar importeras för vidare hantering/åtgärd av egen personal eller extern part. även felanmälan från boende är integrerat.

Uthyrning-Bostad Område-> Bostad.
Anmälan från boende eller fastighetsägare hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst, besiktningar m.m. Även återkommande uppdrag genereras från schema för alla typer av periodiskt underhåll.

Kundsupport Ort -> Kund
Anmälan från kunder för vidare hantering av handläggare som kan sitta på flertalet orter.

Kommunverksamhet Område -> Frågetyp
Anmälan från invånare, egen personal m.fl. för vidare hantering av handläggare med eller utan platsbesök av egen personal eller extern part.

Service Produkter Avtalskund -> Produktområde
Felanmälan från slutkund, kontroll enligt förutsättningar avtalskund/varumärke, vidare hantering av egen personal eller avtalade serviceföretag.

Service Tjänster-Städ/FM Kundgrupp -> Kund
Anmälan från kunder/kontaktpersoner för vidare hantering av arbetsledare, servicepersonal eller extern part. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.

Support IT-Tjänster Bransch -> Kund.
Anmälan från kunder som hanteras av egen personal eller extern part för åtgärd.