Skapa ett eget demokonto

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till en isolerad demomiljö

Inledningsvis beskrivs systemets hierarki, d.v.s. hur ärenden sorteras.
Vanligast genereras ärenden från formulär, e-post eller schema för vidare åtgärd av systemets benämning Hanteras av eller Hanteras av gruppHanteras av kan t.ex. vara en tekniker som åtgärdar ett fel med platsbesök eller en Handläggare som hanterar ett ärende administrativt. Nedan benämning Extern part avser primärt underentreprenör eller leverantör.
Då ett demokonto inte helt kan återspegla alla förutsättningar rekommenderar vi en distansgenomgång där vi kan visa er hur ett flöde kan se ut för t.ex. ett ärende eller order och hantering av dessa. Hitta en passande tid för en distansgenomgång  >>Boka här 

Olika typer av demokonton

 • Fastighetsservice-Förvaltning
  Kvarter -> Adresser
  . Anmälan från fastighetsägare eller boende hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.
 • Internsupport
  Verksamhet -> Frågetyp
  . Anmälan från personal som hanteras av egen personal eller extern part för åtgärd.
 • Drift & Underhåll
  Kund -> Leveransadress
  . Anmälan från fastighetsägare eller boende hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.
 • Bygg Bes.anm-Felanmälan
  Projekt -> Adresser. Besiktningsanmärkningar importeras för vidare hantering/åtgärd av egen personal eller extern part. även felanmälan från boende är integrerat.
 • Uthyrning-Bostad
  Område-> Bostad.  Anmälan från boende eller fastighetsägare hanteras vanligtvis med ett platsbesök av egen personal eller extern part för åtgärd eller utförande av tjänst, besiktningar m.m. Även återkommande uppdrag genereras från schema för alla typer av periodiskt underhåll.
 • Kundsupport
  Ort -> Kund
  . Anmälan från kunder för vidare hantering av handläggare som kan sitta på flertalet orter.
 • Kommunverksamhet
  Område -> Frågetyp
  . Anmälan från invånare, egen personal m.fl. för vidare hantering av handläggare med eller utan platsbesök av egen personal eller extern part.
 • Service Produkter
  Avtalskund -> Produktområde
  . Felanmälan från slutkund, kontroll enligt förutsättningar avtalskund/varumärke, vidare hantering av egen personal eller avtalade serviceföretag
 • Service Tjänster-Städ/FM
  Kundgrupp -> Kund
  . Anmälan från kunder/kontaktpersoner för vidare hantering av arbetsledare, servicepersonal eller extern part. Även återkommande ronderingar egenkontroller från schema.
 • Support IT-Tjänster
  Bransch -> Kund.
  Anmälan från kunder som hanteras av egen personal eller extern part för åtgärd.

Vill ni lägga till fler användare så går det bra att göra i demomiljön från det användarkonto du kommer få mailat till dig.