Exempelflöde – Företag med serviceärenden

Serviceärenden skapas Kunder samt arbetsställen (i detta exempel adresser) lagras i systemet. Via serviceföretagets webbsida ges kunden tillgång till specifika formulär för serviceanmälan, avvikelser, beställningar m.m. Kunden kan, vid t.ex. en kvalitetskontroll, på...